Vem är vi

STÄD & SERVICE

Vi är ett växande Företag som har sedan i mitten av 2017 erbjudit städtjänster till våra kunder. Vår kundpolicy utgår från att vi ska hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder. Och det gör vi genom kvalitet, flexibilitet, trygghet och bra bemötande och kommunikation. 

Att driva ett långsiktigt företag handlar väldigt mycket om att sopa rent framför egen dörr och hålla en hög etisk nivå likväl som kvaliteten på de levererade tjänsterna. I en bransch som ofta granskats lite extra är det ännu viktigare och därför är jag väldigt stolt över att vi under åren uppmärksammats för vårt goda arbete. 

Rent Resultat Sverige är ett städföretag med stor erfarenhet och kunskap inom vår bransch . Vi är lyhörda och lyssnar alltid på dina behov för att därefter presentera ett skräddarsytt förslag för dig. Vi vill inte krångla till det. Vi vill bara leverera bra tjänster till bra priser. Vi är experter på att göra ditt hem och kontor skinande rent. Vi är noggranna, ordentliga och stolta över det arbete vi utför. Vi är diskreta och tar ansvar. Vi kräver grundutbildning inom städningen av våra anställda när vi anställer de. Hur är vi som städleverantör säger referenser från våra kunder. 

Våra anställda pratar svenska eller engelska och är fullt försäkrade, kontrollerade i polisens belastningsregister och har tystnadsplikt. 

Året 2020 fick vi Brons God kreditvärdighet, 2021 Silver God kreditvärdighet och blev rekommenderade företag på Reco.se. 

Här är våra policy: 

● Kvalitetspolicy – uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet 

● Miljöpolicy – minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser 

● Personalpolicy – skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling 

● Arbetsmiljöpolicy – skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador 

● Jämställdhetsplan – ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm 

● Drogpolicy – alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem 

● Utbildningspolicy – All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta